Thương vụ M&A
2019
2018
07/09/2018
Từ vụ thâu tóm Whole Foods, nhìn lại chiến lược của Amazon
2017
2016
2015
2014
21/05/2014
Các đối thủ cạnh tranh “tiếc nuối” cho vụ sáp nhập bất thành của Publicis và Omnicom.
27/02/2014
Thương vụ Facebook-Whatsapp nhìn từ góc độ giá trị và giá
2013
16/05/2013
Masan: Đường lên đỉnh Olympia
2012