Interbrand
2021
13/07/2021
Interbrand - Arena Play: Công nghệ góp phần mở ra thời đại giải trí “ảo” và phản ứng của thương hiệu
2020
16/09/2020
Breakthrough Brands 2020 (Interbrand): Sự thống lĩnh của các thương hiệu trẻ đột phá
2019
22/03/2019
Top 100 thương hiệu toàn cầu - Niềm tin tạo nên sự dũng cảm
13/03/2019
Top 100 thương hiệu toàn cầu - Ngành dịch vụ nhà hàng: Lột xác thời công nghệ
05/03/2019
Top 100 thương hiệu toàn cầu - Ngành công nghiệp ô tô: “Sống sót” trong thời đại công nghệ
01/03/2019
Top 100 thương hiệu toàn cầu - Ngành hàng xa xỉ và bán lẻ cùng nhau bứt phá
04/01/2019
Top 100 thương hiệu toàn cầu - Tương lai của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)
2018
2017
2016
2014
2013
2012