Dầu gội
2022
07/07/2022
The Brief #12: Trăm cách gọi tên, Một cách sạch gàu – Giải quyết bài toán tăng nhận biết từ chính tên gọi của thương hiệu
2021
2020
2019
12/11/2019
Sales Director tại Marico SEA: "Tư duy làm chủ, bao phủ thần tốc X-Men GO”
05/11/2019
Trade Marketing tại Marico SEA: “Tư duy Shopper – Centric, đặt người mua làm trọng tâm”
24/10/2019
Marketing tại Marico SEA: “Cải tiến X-Men để tăng trưởng bền vững”
2016
2015
2014
2013
2012