7Up
2021
2020
05/05/2020
Tài trợ Thương hiệu #1: Suntory PepsiCo Vietnam – “Rủi ro lớn nhất của tài trợ game show là dự đoán được khẩu vị người xem”
2019
2018
2016
2015
2013
2012