Du học Marketing
2022
03/11/2022
Du học Marketing #3: Summer Doan @ Sheffield Hallam University – “Sốc văn hóa - thích nghi chứ đừng kỳ vọng”
29/09/2022
Du học Marketing #2: Nguyễn Đức Minh @ Erasmus University – Hành trình “hoà nhập nhưng không hoà tan” tại xứ sở cối xay gió
14/09/2022
Du học Marketing #1: Minh Đoàn @ Bournemouth University – “Đi để làm việc tốt hơn và hiểu chính mình hơn”