MMA Talk Hub
2022
30/12/2022
Brands Vietnam 2022 Review: Tổng hợp series chuyên môn
20/10/2022
MMA Talk Hub #10: CEO VietGuys bàn về mô hình “giữ nhiệt” kênh tương tác dành cho doanh nghiệp FMCG
15/09/2022
MMA Talk Hub #5: Đại diện Xanh Marketing – Bức tranh tổng quan về xu hướng tiêu thụ và triển khai nội dung trên mạng xã hội
07/07/2022
MMA Talk Hub #3: Bàn về 3 khó khăn khi hợp tác với KOC tại Việt Nam
30/06/2022
MMA Talk Hub #2: “Moment – Engagement – Value” – 3 từ khoá cần quan tâm khi hợp tác cùng Influencer
15/06/2022
MMA Talk Hub #1 – Đại diện TikTok: “Hiệu quả video ngắn – Lượt xem quan trọng nhưng không chỉ có thế”