Phát triển sản phẩm mới
2020
28/07/2020
Phát triển sản phẩm mới #4: “Đại dương xanh” của thức uống lên men Star Kombucha
10/06/2020
Phát triển sản phẩm mới #3: Giày thể thao Biti’s Hunter Black Line
2019
31/10/2019
Phát triển sản phẩm mới #1: Cháo tươi Sài Gòn Food tái định nghĩa khái niệm "cháo ăn liền"