Giày
2022
07/09/2022
Bookaholic #18: Gã nghiện giày - Hành trình từ xưởng giày 50 USD đến đế chế trị giá hơn 30 triệu USD của Nike 
2021
2020
10/06/2020
Phát triển sản phẩm mới #3: Giày thể thao Biti’s Hunter Black Line