Khủng hoảng truyền thông

Cơn ác mộng đối với bất kỳ một công ty nào là một cuộc khủng hoảng về mặt truyền thông. Dù là một đế chế vững chắc tới đâu, nhưng khi khủng hoảng truyền thông xảy ra, nó sẽ càn quét tất cả và sự sụp đổ nhanh chóng xảy ra. Nhưng nếu xử lý khôn khéo, nhanh chóng và đúng đắn thì sẽ giúp công ty vượt qua sự cố, bằng không sẽ trở thành lâu đài cát đứng trước cơn sóng dữ của dư luận. Mời các bạn xem loạt bài về Xử lý khủng hoảng truyền thông!

[Case Study] Khủng hoảng truyền thông
[Nguyễn Thanh Sơn] Quản lý khủng hoảng truyền thông
[Quan điểm] Kiến thức về Khủng hoảng truyền thông
[Social Media] Nhìn lại các cuộc khủng hoảng truyền thông trong quá khứ