Mới đăng  Toyota

Toyota: 4.9-second parking

Đa số người dùng bỏ qua quảng cáo sau 5 giây đầu tiên. Vậy các thương hiệu nên làm thế nào để người dùng xem trọn vẹn quảng cáo của mình?

Bài viết chi tiết