Sách Strategic Brand Management

Tài liệu thuộc bản quyền của Academia. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Academia để tải về.

Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity xem xét việc xây dựng thương hiệu từ quan điểm của người tiêu dùng và cung cấp một khuôn khổ xác định, định nghĩa và đo lường giá trị thương hiệu

Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity xem xét việc xây dựng thương hiệu từ quan điểm của người tiêu dùng và cung cấp một khuôn khổ xác định, định nghĩa và đo lường giá trị thương hiệu. Sử dụng cái nhìn sâu sắc từ các học giả và người có kinh nghiệm thực chiến trong ngành, sách dựa trên các ví dụ minh họa và nghiên cứu điển hình về các thương hiệu được tiếp thị ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Ấn bản này cũng tập trung nhiều hơn vào thương hiệu kỹ thuật số, vì vậy người đọc sẽ nhận thức được những cơ hội mới thú vị và những thách thức khó khăn mà các thương hiệu phải đối mặt trong việc kết nối với người tiêu dùng ngày nay.

Academia là một nền tảng chia sẻ những tài liệu học thuật miễn phí. Community Verified icon