Sách Strategic Brand Management

Tài liệu thuộc bản quyền của Virtual University of Pakistan. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Virtual University of Pakistan để tải về.

Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity xem xét việc xây dựng thương hiệu từ quan điểm của người tiêu dùng và cung cấp một khuôn khổ xác định, định nghĩa và đo lường giá trị thương hiệu.

Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity xem xét việc xây dựng thương hiệu từ góc độ của người tiêu dùng và cung cấp một khuôn khổ xác định, định nghĩa và đo lường giá trị thương hiệu. Với cái nhìn sâu sắc từ các học giả và người có kinh nghiệm thực chiến trong ngành, sách dựa trên các ví dụ minh họa và nghiên cứu điển hình về các thương hiệu được tiếp thị ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. Ấn bản này cũng tập trung nhiều hơn vào thương hiệu kỹ thuật số, vì vậy người đọc sẽ nhận thức được những cơ hội và thách thức mà các thương hiệu phải đối mặt trong việc kết nối với người tiêu dùng ngày nay.