Harvard Business Review
2019
18/01/2019
Chuỗi giá trị, Hệ sinh thái và các quy luật mới về Chiến lược Kinh doanh (Phần 2)
2018
23/11/2018
Bookaholic #6: HBR On Strategic Marketing – Marketing Chiến lược
28/08/2018
Các CEO sử dụng thời gian của mình như thế nào? Phần 4: Các yếu tố “âm - dương” của vị trí CEO
21/08/2018
Các CEO sử dụng thời gian của mình như thế nào? Phần 3: “Bể cá” phòng họp
2017
2013