Tiếp thị Game
2022
10/01/2022
Brands Vietnam 2021 Review: Tổng hợp series chuyên môn
2021
14/01/2021
Tiếp thị Game #5 – Giám đốc Phát triển Kinh doanh Nativex: Xu hướng tiếp thị game mobile thời kỳ New Normal
2020
13/10/2020
Tiếp thị Game #4: Cuộc chiến console
01/10/2020
Tiếp thị Game #3 – Head of Game Studio 3, VNG: “Tiếp thị cho Game Online, vùng đất hứa của sự sáng tạo”
01/09/2020
Tiếp thị Game #2 – Giám đốc Phát hành Amanotes: “Game âm nhạc là mảnh đất màu mỡ”
18/08/2020
Tiếp thị Game #1 – CEO CMN Online: “Hai tháng đầu tiên sẽ quyết định số phận của một tựa mobile game”