Phân tích của HILL ASEAN về phân khúc “người cận giàu” ở Đông Nam Á

Tài liệu thuộc bản quyền của HILL ASEAN. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của HILL ASEAN để tải về.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, tầng lớp trung lưu và thượng lưu tại khu vực ASEAN ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nhận thấy rằng vẫn còn một phân khúc khác, đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của thị trường tiêu dùng nhưng chưa được khám phá, đó là tầng lớp “người cận giàu”.

Theo HILL ASEAN, “người cận giàu” là những người có mức thu nhập nằm giữa tầng lớp trung và thượng lưu; đồng thời, họ không được sinh ra trong gia đình giàu có mà tự vươn lên bằng chính nỗ lực của bản thân.

HILL ASEAN đã thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu nhằm tìm hiểu sâu hơn phân khúc này tại 6 quốc gia Đông Nam Á. Nghiên cứu của HILL đã tiết lộ rằng các cá nhân trong phân khúc này có sự khác biệt đáng kể về lối sống, giá trị, hành vi tiêu dùng và sở thích thương hiệu.

Phương pháp nghiên cứu

Khảo sát online 2.290 đáp viên, trong độ tuổi từ 20 đến 49, thuộc các tầng lớp trung lưu, thượng lưu và người cận giàu tại các quốc gia Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Singapore và Nhật Bản vào tháng 12/2022.

Nghiên cứu ethnography 44 người thuộc tầng lớp “người cận giàu”, trong độ tuổi từ 20 đến 49 tại 6 quốc gia (Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Singapore) trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10/2022.

Xem thêm bài viết liên quan về “người cận giàu” Việt Nam tại đây.