Strategy Finishing School: 10 ví dụ về idea platform của Heinz, Dove, Lego...

Tài liệu tổng hợp 10 idea platforms của các thương hiệu nổi tiếng như Heinz, Dove, Lego, Dr. Martens, KFC, Google...

Idea Platform diễn đạt những ý tưởng lớn, mô tả những gì thương hiệu nói và làm, được duy trì từ chiến dịch này sang chiến dịch khác, từ năm này sang năm khác.

Tài liệu tổng hợp 10 idea platforms của các thương hiệu nổi tiếng như Heinz, Dove, Lego, Dr. Martens, KFC, Google...