Mẫu Brand Guidelines chuẩn mực của thành phố Cincinnati USA

Mẫu Brand Guidelines chuẩn mực của thành phố Cincinnati USA là tài liệu tham khảo hữu ích về cách thiết kế, lên ý tưởng và những nguyên tắc cần có trong một bộ Brand Guideline.

Cincinnati USA được tạo nên từ ba vùng đất tưởng chừng như tách biệt nhưng lại có sự kết nối mạnh mẽ: nội thành và ngoại thành, cũ và mới, cộng đồng và cá nhân. Tài liệu giải thích ý nghĩa, đưa ra những hướng dẫn, quy định chung về các yếu tố xuất hiện trên các ấn phẩm của thương hiệu như: Logo, màu sắc, font chữ... nhẳm đảm bảo sự nhất quán trong truyền thông, tăng độ nhận diện của Cincinnati.

Nội dung tài liệu:

  • Introduction
  • Visual Tour of CincinnatiUSA Experiences
  • Core Elements
  • Brand Architecture
  • Visual Language
  • Do Nots
  • The CincinnatiUSA Brand Team