Mẫu Proposal cho chiến dịch “Where Flavour is King” của Johnnie Walker (thị trường UAE)

Mẫu Proposal thực hiện chiến dịch “Where Flavour is King” cho Johnnie Walker (thị trường UAE) từ ý tưởng đến thực thi.