Webinar #6: Pitching - Tips & Tricks (Ngô Minh Thuận)

Tài liệu là nội dung của webinar “How to pitch” do giảng viên Ngô Minh Thuận chia sẻ.

Webinar “How to pitch” giúp bạn (1) hiểu được ý nghĩa của việc pitching, (2) những điều cần quan tâm khi pitching và (3) cùng nhau học hỏi phong cách pitching qua hai nhân vật nổi tiếng: Steve Jobs và Don Draper.

Xem lại toàn bộ nội dung webinar tại đây.

Tham khảo khoá học của anh Ngô Minh Thuận tại đây.