Webinar #5: Chuẩn bị không gian làm việc từ xa (Nguyễn Khắc Long)

“Làm việc từ xa” mang lại nhiều thách thức như: không có đồng nghiệp và người quản lý cùng cộng tác, thiếu sự tập trung làm việc do tác động ngoại cảnh, làm việc quá nhiều giờ hoặc ít giờ, thiếu sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống,…

Tài liệu là nội dung của buổi webinar "Chuẩn bị không gian làm việc từ xa" do giảng viên Nguyễn Khắc Long chia sẻ. Webinar cung cấp cho bạn (1) góc nhìn hệ thống hoá không gian “Nơi nào việc đó”, (2) quản lý thời gian, (3) tối ưu hiệu suất cá nhân.

Xem lại toàn bộ buổi webinar tại đây.

Tham khảo các khoá học của anh Nguyễn Khắc Long tại đây.