Webinar #6: Pitching - Tips & Tricks (Ngô Minh Thuận)

Pitching là một kỹ năng mềm không thể thiếu. Để có một buổi pitching thành công và hiệu quả thì cần phải chuẩn bị gì? Làm thế nào để thuyết phục khách hàng chọn ý tưởng của mình?

Webinar “How to pitch” sẽ giúp bạn (1) hiểu được ý nghĩa của việc pitching, (2) những điều cần quan tâm khi pitching và (3) cùng nhau học hỏi phong cách pitching qua hai nhân vật nổi tiếng: Steve Jobs và Don Draper.

Tải về tài liệu liên quan tại đây.
Tham khảo khoá học của anh Ngô Minh Thuận tại đây.