Webinar #1: Tối ưu bán hàng nhà hàng SME trên Food Delivery App (Đỗ Duy Thanh)

Tài liệu là nội dung của webinar "Tối ưu bán hàng nhà hàng SME trên Food Delivery App" của giảng viên Đỗ Duy Thanh.

Webinar giúp người tham dự nhìn lại bức tranh tổng quan kênh phân phối nhà hàng – quán café, sau đó đào sâu vào (1) hành vi tiêu dùng, (2) quy trình chuẩn và (3) một vài bí quyết trong việc tối ưu kênh bán mang đi / giao hàng trên Food Delivery App này.

Xem lại toàn bộ webinar tại đây.