Mẫu Brand Guidelines chuẩn của BlackBerry

Tài liệu cung cấp thông tin chi tiết và hướng dẫn sử dụng trademark, logo, các element... của thương hiệu BlackBerry đúng quy cách và nhất quán.

Nội dung:

  • Giới thiệu
  • Thương hiệu BlackBerry
  • Logo BlackBerry
  • Graphic Elements
  • Graphic Style