Mẫu Brand Guidelines đẹp xuất sắc của Vodafone

Tài liệu này là tiếng nói của Vodafone và cách thương hiệu này giao tiếp với người dùng.

Nhằm truyền tải thông điệp của thương hiệu rõ ràng và cụ thể, Vodafone đã xuất bản tài liệu hướng dẫn chi tiết về bộ nhận diện thương hiệu của mình. Tài liệu định hướng cách giao tiếp của Vodafone trên các phương tiện truyền thông một cách nhất quán và đồng bộ, giúp khách hàng nhận diện được thương hiệu, sự liên quan cũng như điểm khác biệt. Tài liệu cũng chỉ ra những nguyên tắc ứng dụng bộ nhận diện trên cả 2 kênh: ATL và BTL.