Mẫu Digital Marketing Audit Template giúp marketer dễ dàng quan sát, đánh giá và phân tích các hoạt động của thương hiệu trên digital.

Ngoài tài liệu, bạn có thể tham khảo khoá học Digital Audit: Kiểm định Kỹ thuật số.