Mẫu Digital Audit Sample (Furniture Joint-stock Company)

Đây là báo cáo Digital Audit kéo dài 20 ngày của Furniture Joint-stock Company (FJC), giúp ban lãnh đạo nắm được thực trạng và tiềm năng của công ty khi áp dụng digital vào doanh nghiệp.

Nội dung tài liệu gồm có:

  • Executive Summary
  • Digital Audit Model
  • The Core
  • The Strategy
  • The Channels
  • Implementation

Ngoài tài liệu, bạn có thể tham khảo khoá học Digital Audit: Kiểm định Kỹ thuật số.