Mẫu Social Media Editorial Calendar Template

Mẫu Social Media Editorial Calendar Template giúp marketer lên kế hoạch content cho các kênh mạng xã hội của doanh nghiệp như (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest...).

Ngoài tài liệu, bạn có thể tham khảo khoá học Digital Audit: Kiểm định Kỹ thuật số.