Passport to Marketing 2 – The World of Agency: Tìm hiểu Digital Creative Agency

Slide tài liệu là phần trình bày của anh Lucas Phạm, Managing Director tại Mango Digital về Creative Digital Agency.

“Passport to Marketing 2: The World of Agencies” là sự kiện miễn phí được tổ chức bởi Brands Vietnam, diễn ra online trong 2 ngày 15-16/4/2022. Sự kiện hội tụ 10 chuyên gia từ 10 loại hình agency, nhằm cung cấp cho các bạn trẻ đam mê và muốn tìm hiểu về thế giới Agency những thông tin nền tảng hữu ích, hỗ trợ các bạn trong hành trình định hướng nghề nghiệp của mình.

Slide tài liệu là phần trình bày của anh Lucas Phạm, Managing Director tại Mango Digital. Nội dung bao gồm:

  • Các dịch vụ cơ bản của một Creative Digital Agency
  • Giới thiệu mô hình Trendvertising Planning
  • Cách ứng dụng Trendvertising trong việc sáng tạo nội dung
  • Các vị trí chuyên môn trong Creative Digital Agency

Ngoài slide tài liệu, bạn có thể theo dõi toàn bộ series Passport to Marketing 2: