Marico
2019
28/11/2019
Marico SEA: Cái nôi nuôi dưỡng nhân tài
12/11/2019
Sales Director tại Marico SEA: "Tư duy làm chủ, bao phủ thần tốc X-Men GO”
05/11/2019
Trade Marketing tại Marico SEA: “Tư duy Shopper – Centric, đặt người mua làm trọng tâm”
24/10/2019
Marketing tại Marico SEA: “Cải tiến X-Men để tăng trưởng bền vững”
2014
2013