TOPADS cần tuyển vị trí Art Director làm việc tại Nước ngoài / Overseas, mức lương thương lượng / cạnh tranh. Chi tiết công việc như sau:

Mô tả Công việc

* Tóm Tắt Công Việc:

 • Looking for an Art Director to conceptualise and execute creative products that combine storytelling with visual innovation.

Tìm kiếm một Art Director để lên ý tưởng và thực hiện các sản phẩm sáng tạo kết hợp giữa cách kể chuyện và đổi mới hình ảnh.

 • The ideal candidate will be able to clearly present their ideas, provide direction and guidance/training to team members to achieve company goals and collaborate with cross-functional departments on strategy and execution.
 • Ứng viên lý tưởng sẽ có thể trình bày ý tưởng của mình một cách rõ ràng, đưa ra chỉ đạo và hướng dẫn / đào tạo cho các thành viên trong nhóm thực hiện các mục tiêu của công ty và hợp tác với các bộ phận chức năng chéo về chiến lược và thực thi.

* Mô tả công việc:

 • You will work in a fast-paced, creative environment that demands proven abilities to manage and execute a vision by collaborating with cross-functional departments to translate business and marketing goals into clear, compelling, and visually engaging ideas.

Bạn sẽ làm việc trong một môi trường sáng tạo, nhịp độ nhanh, đòi hỏi khả năng quản lý và thực hiện tầm nhìn đã được chứng minh bằng cách hợp tác với các bộ phận chức năng chéo để chuyển các mục tiêu kinh doanh và tiếp thị thành những ý tưởng rõ ràng, hấp dẫn và thú vị về mặt hình ảnh.

 • Responsible for managing and supporting the graphic design team to conceptualise and develop creative products focusing on Digital (Web/UI UX, etc.).

Chịu trách nhiệm quản lý và hỗ trợ đội ngũ thiết kế đồ họa để lên ý tưởng và phát triển các sản phẩm sáng tạo thiên về Digital (Web / UI UX …).

 • Participate in the entire creative process within the assigned timeframe and budget.

Tham gia thực hiện toàn bộ quá trình sáng tạo trong khung thời gian và ngân sách được phân bổ.

 • Work with project managers to ensure accuracy, practicability, and timely delivery.

Làm việc với các quản lý dự án để đảm bảo rằng tính chính xác, thực tế và đáp ứng đúng thời hạn.

 • Effectively present and communicate the creative vision.

Thuyết trình và truyền đạt một cách hiệu quả tầm nhìn sáng tạo

 • Collaborate with designers, other marketing team members, and external stakeholders to ensure concepts, themes, and messages are effectively and consistently conveyed for business objective(s) and target audience(s).

Cộng tác với các thiết kế và các thành viên MKT khác và các bên liên quan bên ngoài để đảm bảo các khái niệm, chủ đề và thông điệp phù hợp được thể hiện một cách hiệu quả và nhất quán cho (các) mục tiêu kinh doanh và (các) đối tượng.

 • Strong skills in page layout, typography, and graphic design for Digital projects (Website/Landing page/Minisite/Dashboard/Mobile App, etc.).

Kỹ năng bố cục trang, kiểu chữ và thiết kế đồ họa mạnh mẽ cho các dự án Digital (Website/Landing page/Minisite/Dashboard/Mobile App…).

 • Stay abreast of the latest standards, processes, and trends in visual design.

Luôn cập nhật các tiêu chuẩn, quy trình và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực thiết kế trực quan.

 • Take responsibility for all meetings prior to conducting them.

Chịu trách nhiệm về tất cả các cuộc họp trước khi thực hiện.

Yêu cầu Tuyển dụng

 • Bachelor's degree in graphic design, fine arts, or related fields.

Bằng cử nhân chuyên ngành thiết kế đồ họa, mỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan.

 • Must have 03+ years of practical experience in logo design, typography, colour theory, and web layout design; proficient in Adobe Suite or other visual design and wireframing tools; able to demonstrate graphic design skills with a solid portfolio
 • Có kinh nghiệm thực hành từ 3 năm trở lên về thiết kế logo, kiểu chữ, màu sắc, thiết kế bố cục web; sử dụng thành thạo Adobe Suite hoặc các công cụ thiết kế hình ảnh và wireframe khác; có thể thể hiện kỹ năng thiết kế đồ họa với danh mục đầu tư vững chắc.
 • Ability to present creative work internally and to clients.

Có khả năng trình bày tác phẩm sáng tạo trong nội bộ và với khách hàng

 • Ability to collaborate with Copywriters and Designers.

Có khả năng cộng tác với Copywriter và Designer

 • Ability to gather and interpret feedback

Có khả năng thu thập và giải thích phản hồi

 • Deep understanding of client objectives.

Hiểu biết sâu sắc về mục tiêu của khách hàng.

 • Strong communication and persuasive skills around design concepts.

Có khả năng giao tiếp và thuyết phục xung quanh các ý tưởng thiết kế.

 • Passionate about design; dissatisfied with the status quo and always thinking of ways to improve.

Đam mê thiết kế; không hài lòng với hiện trạng và luôn nghĩ cách cải thiện.

 • Ability to motivate and inspire to achieve the highest performance on assigned projects.

Có khả năng động viên và truyền cảm hứng đạt hiệu suất cao nhất đối với các dự án được giao.

 • Dynamic, creative, and effective in engaging and influencing various audiences.

Năng động, cá tính sáng tạo, hiệu quả trong việc thu hút và gây ảnh hưởng đến nhiều đối tượng.

 • Deep understanding of designing across multiple media - print, digital, and mobile.

Phải hiểu thiết kế trên nhiều phương tiện - in ấn, kỹ thuật số, di động

Chế độ & Phúc lợi

 • Salary : negotiable, depending on the candidate's performance assessment.

Lương: thương lượng ,tuỳ theo năng lực trong quá trình phỏng vấn

 • Bonuses for holidays and Lunar New Year’s Eve. Bonus base on monthly/ quarterly/ yearly business

Thưởng các dịp lễ Tết; Thưởng theo kết quả kinh doanh hàng tháng/quý/năm.

 • Sponsor 100% of meal expenses.

Hỗ trợ 100% chi phí ăn uống.

 • Sponsor 100% of VISA/Work Permit costs after the probationary period.

Hỗ trợ 100% chi phí làm VISA/Work Permit sau thời gian thử việc.

 • Sponsor 100% of apartment rental costs (located in the Central area, with full amenities such as Super Mall, Swimming pool, Gym, Co-working space...)

Hỗ trợ 100% chi phí thuê căn hộ (Khu trung tâm, có đầy đủ các tiện nghi Super Mall, Bể bơi, Gym, Co-working space...)

 • Monthly days off: 06 days per month during the probationary period, 07 days per month as an official employee. Flexible choice of days off, allowed to accumulate them consecutively in 1 month..
 • Ngày phép hàng tháng: 06 ngày phép mỗi tháng trong thời gian thử việc và 07 ngày phép mỗi tháng khi là nhân viên chính thức. Được chọn ngày nghỉ linh hoạt, được phép dồn ngày nghỉ liên tục trong 1 tháng để nghỉ phép.
 • Company-sponsored annual vacation benefit.

Chế độ du lịch/nghỉ mát hàng năm.

 • Sponsor 100% of the costs of professional development courses relevant to the role (at the employee's request), with no reimbursement required upon resignation.

Hỗ trợ 100% chi phí các khóa học nâng cao kiến thức chuyên môn liên quan đến công việc (Khi nhân viên có yêu cầu). Không yêu cầu bồi hoàn chi phí đào tạo khi nghỉ việc

 • The company does not retain candidates' identification documents (ID card, Passport, etc.).

Không giữ bất cứ giấy tờ tùy thân (CCCD; Passport;...) của ứng viên.

 • Professional – Dynamic – Equitable – Humane work environment.

Môi trường Chuyên nghiệp - Năng động - Công bằng - Nhân văn.

Lưu ý khi nộp hồ sơ

Hồ sơ có thông tin , kinh nghiệm và hình ảnh rõ ràng

Tin hết hạn

Ứng viên nên ghi nguồn Brands Vietnam trong tiêu đề email và thư xin việc (Cover Letter) khi ứng tuyển.

Nơi làm việc:
Nước ngoài / Overseas
Mức lương:
Thương lượng / cạnh tranh
Cấp bậc:
Trưởng phòng (Manager)
Ngành nghề công ty:
Digital Marketing
Bộ phận Chuyên môn:
Tiếp thị số (Digital Marketing)
Nộp hồ sơ:
Đã quá hạn tuyển dụng
Hạn nộp hồ sơ:
Đã quá hạn tuyển dụng
Số lượt xem:
1976 lượt xem
TOPADS TOPADS

TopAds Marketing Excellence

To grow, businesses need to reinvent how they generate, nurture, and distribute demand. It’s nothing less than a transformation of marketing, sales, and service capabilities.

TopAds partners with companies to build brands, identify the landscape, grow market share, and increase loyalty and customer value with the right digital capabilities. Rooted in customer insights, our marketing and sales transformation solutions fill business gaps and accelerate growth agendas. We support the creation and deployment of intelligent content and smart in-market testing that leads to conclusive, data-driven decisions that help our clients win in their market.

Thông tin Công ty

Văn phòng chính:
1164, 1164/1 Soi Sukhumvit 101/1 Bang Chak Sub district, Phra Khanong District, Bangkok, Thailand
Điện thoại
(669) 6074 7627
Email:
[email protected]
Website:
https://topads.io/
Số lượng nhân sự:
Hơn 500 người

  Công ty hiện chưa có tin tuyển dụng mới.