Brand Talks

Tiếp thị mùi hương #4: 5 câu chuyện mùi hương trong xây dựng hình ảnh thương hiệu tại Việt Nam

Ta vẫn thường thấy các thương hiệu thông qua việc kích thích thị giác, thính giác hay xúc giác để giúp khách hàng nhớ đến họ. Thế nhưng, sẽ như thế nào nếu thương hiệu không chỉ xuất hiện trong tâm trí khách hàng qua những biển quảng cáo ngoài trời hay qua trải nghiệm thử sử dụng sản phẩm/ dịch vụ?

Nếu ở những số trước, rất nhiều kiến thức nền tảng về mùi hương đã được chia sẻ thì trong số thứ tư của chuỗi bài “Scent Marketing”, hãy cùng nhìn vào những câu chuyện thực tế sau đây để xem cách mà một thương hiệu có thể đem mùi hương gắn với trải nghiệm khách hàng.

Tiếp thị mùi hương #4: 5 câu chuyện mùi hương trong xây dựng hình ảnh thương hiệu tại Việt Nam | bởi Phố Hương | Brands Vietnam
Ta vẫn thường thấy các thương hiệu thông qua việc kích thích thị giác, thính giác hay xúc giác để giúp khách hàng nhớ đến họ. Thế nhưng, sẽ như thế nào nếu thương hiệu không chỉ xuất hiện trong tâm trí khách hàng qua những biển quảng cáo ngoài trời hay qua trải nghiệm thử sử dụng sản phẩm/ dịch vụ?

Xem bài viết chi tiết.

Nhận thông báo khi có podcast mới: