Brand Talks

Rural Distribution #5: Nhận diện các khuôn mẫu hành vi và insight của shopper

Để “phủ hàng” thành công ở nông thôn, thương hiệu cần đúc kết được khuôn mẫu hành vi của người mua dưới góc độ kênh phân phối và ngành hàng để có cơ sở thiết kế hoạt động Trade Marketing phù hợp.

Cùng Brands Vietnam và anh Nguyễn Quang Hiệp khám phá chi tiết hơn về các khuôn mẫu hành vi này qua podcast số 5 của series Rural Distribution.

Rural Distribution #5: Nhận diện các khuôn mẫu hành vi và insight của shopper | bởi Lam Phương | Brands Vietnam
Để “phủ hàng” thành công ở nông thôn, thương hiệu cần đúc kết được khuôn mẫu hành vi của người mua dưới góc độ kênh phân phối và ngành hàng để có cơ sở thiết kế hoạt động Trade Marketing phù hợp.

Xem bài viết chi tiết.

Nhận thông báo khi có podcast mới: