Brand Talks

Quản trị Sáng tạo #7: Dùng C.L.I.E.N.T “quản lý” client

Trong thế giới của agency, mâu thuẫn trong quan hệ với khách hàng hoặc đối tác là điều không thể tránh khỏi. Một cách hiệu quả để xử lý tình huống này là chuẩn bị sẵn sàng một danh sách gồm ít nhất chín câu hỏi cần xem xét và giải đáp trước khi tiến hành giao tiếp, đồng thời áp dụng nguyên tắc CLIENT trong việc quản lý mối quan hệ.

Hãy cùng lắng nghe podcast số 7 của series “Quản trị Sáng tạo” để tìm hiểu thêm về cách thức một creative agency quản lý các mâu thuẫn đối ngoại.

Quản trị Sáng tạo #7: Dùng C.L.I.E.N.T “quản lý” client | bởi Lam Phương | Brands Vietnam
Trong thế giới của agency, mâu thuẫn trong quan hệ với khách hàng hoặc đối tác là điều không thể tránh khỏi. Một cách hiệu quả để xử lý tình huống này là chuẩn bị sẵn sàng một danh sách gồm ít nhất chín câu hỏi cần xem xét và giải đáp trước khi tiến hành giao tiếp, đồng thời áp dụng nguyên tắc CLIEN…

Xem bài viết chi tiết.

Nhận thông báo khi có podcast mới: