Brand Talks

Đúng nhận sai sửa #1: Deployment Plan – Đừng chỉ điền vào chỗ trống mà không phân “chính – phụ”

Khi viết kế hoạch triển khai, nhiều planner mới “hí hửng” đề xuất hàng loạt hoạt động “nặng đô” cho mỗi giai đoạn truyền thông. Nhưng không phải số lượng hoạt động mà cách phân bổ vai trò chính – phụ hiệu quả mới là yếu tố làm nên một Deployment Plan chặt chẽ.

Trong số mở đầu series “Đúng nhận sai sửa”, thông qua một đề bài thú vị, chị Mai Hồng Ngọc – Founder & CEO của B-Rise Agency – sẽ chia sẻ cách xác định và phân bổ vai trò cho các hoạt động trong Deployment Plan một cách hiệu quả.

Đúng nhận sai sửa #1: Deployment Plan – Đừng chỉ điền vào chỗ trống mà không phân “chính – phụ” | bởi Phương Quyên | Brands Vietnam
Khi viết kế hoạch triển khai, nhiều planner mới “hí hửng” đề xuất hàng loạt hoạt động “nặng đô” cho mỗi giai đoạn truyền thông. Nhưng không phải số lượng hoạt động mà cách phân bổ vai trò chính – phụ hiệu quả mới là yếu tố làm nên một Deployment Plan chặt chẽ.

Xem bài viết chi tiết.

Nhận thông báo khi có podcast mới: