Brand Talks

Du học Marketing #3: Summer Doan @ Sheffield Hallam University – “Sốc văn hóa - thích nghi chứ đừng kỳ vọng”

Ở số thứ ba của series  Du học Marketing, chị Summer Doan sẽ chia sẻ về hành trình du học Film & Media Production tại Sheffield Hallam University ở Anh. Vốn có quan điểm không đặt kỳ vọng trong cuộc sống, vậy chị Summer có phải đối mặt với những khó khăn, shock văn hóa – câu chuyện muôn thuở của các du học sinh?

Xem bài viết tại đây.

Nhận thông báo khi có podcast mới: