Marketer Chuyên gia tư vấn Đặng Thanh Vân
Chuyên gia tư vấn Đặng Thanh Vân

Tổng giám đốc @ Công ty CP Thương hiệu và Quản trị Thanhs

Mã Gen của Doanh nghiệp – Mô hình DNA

MO HINH DNA DOANH NGHIEP 780x1024 Mã Gen của Doanh nghiệp   Mô hình DNA
Mô hình Khác biệt hóa thương hiệu sáng tạo bởi ThanhsBrand
Nói “định vị thương hiệu”; “khác biệt hóa thương hiệu” thì dễ, nhưng làm thế nào để trở nên khác biệt lại là điều khó thực thi với hầu hết doanh nghiệp.
Mô hình khác biệt hóa do ThanhsBrand sáng tạo hỗ trợ các doanh nghiệp có cái nhìn đơn giản và cụ thể về một phạm trù trừu tượng nhất trong việc xây dựng chiến lược thương hiệu.
Mô hình chia làm 3 phần chính :
Phần 1: Các giá trị nền tảng.
Để xây dựng được các giá trị này, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh. Để trở thành một thương hiệu MẠNH, các giá trị nền tảng cần gợi cảm, nhưng phải được thực hiện một cách Kiên định.
Phần 2: Chuỗi giá trị.
Đây chính là phạm trù hàm chứa sự sáng tạo, cải cách, phát minh… để cụ thể hóa những giá trị nền tảng chưa định hình rõ ràng.
Theo mô hình này, tất cả các yếu tố hỗ trợ cho sự “khác biệt hóa” thương hiệu như định vị cạnh tranh, tính cách, hình tượng, thông điệp thương hiệu… phải được chắt lọc và thể hiện xuyên suốt trong từng mắt xích của chuỗi giá trị. Điều này có nghĩa là, doanh nghiệp cần nghiên cứu tổng thể chuỗi giá trị của mình và của đối thủ cạnh tranh; trong mỗi khâu, mỗi quy trình đều có thể tìm ra điểm đặc biệt độc đáo, tạo ra sự khác biệt so với đối thủ và phù hợp với tính cách, hình tượng thương hiệu dự kiến.
Phần 3: KHÁC BIỆT HÓA - MÃ GEN CỦA DOANH NGHIỆP
Chúng tôi cũng gọi sự khác biệt hóa sau khi đã kết tinh qua chuỗi giá trị là mã gen di truyền của Doanh nghiệp (DNA); bộ mã gen này có tính quyết định sự phát triển bền vững của thương hiệu.
Phần 3 được định nghĩa là “Thay đổi thế giới”. Bằng sự sáng tạo độc đáo, tạo nên những điều khác biệt có giá trị bền vững, các thương hiệu có thể tự hào đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt thế giới; đem lại cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp hơn với vô vàn trải nghiệm thú vị.