PNJ báo lãi giảm hơn 20% trong 9 tháng đầu năm 2020

9 tháng đầu năm, doanh thu kênh lẻ của PNJ tăng trưởng 4,2% so với cùng kỳ, doanh thu vàng miếng cũng tăng 15,6% trong khi doanh thu kênh sỉ giảm 27% so với cùng kỳ 2019.

Nhận cập nhật

Nhận bản tin hay hằng tuần? (xem thử)

Chuyên gia viết

Bài viết từ cộng đồng chuyên gia, giảng viên, agency và đối tác của Brands Vietnam.

Influencer Marketing

Nền tảng influencer marketing dẫn đầu Đông Nam Á, đã kết nối +500 nhãn hàng với +10.000 influencers bằng Dữ liệu lớn (Big Data) và Thuật toán thông minh (AI).

Đăng ký sử dụng platform Hiip.Asia
Premier JobsXem tất cả

Tuyển dụng cao cấp từ các đối tác Brand và Agency hàng đầu. Tìm hiểu & Đăng ký

Brand Camp e-Learning

Nền tảng học trực tuyến e-learning và nội dung số về Marketing, Business và Creativity. Sẻ chia Tri thức, Khai phá Tiềm năng.