The Asean Post: Tác động đến việc làm của đại dịch COVID-19 khác gì với những cuộc khủng hoảng trước?

Tương tự như những cuộc suy thoái trong quá khứ, tỷ lệ thất nghiệp đều có xu hướng tăng đáng kể trong những thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng COVID-19 lại gây ra một xu hướng mới về tỷ lệ thất nghiệp của người lao động, đặc biệt tại một số quốc gia thành viên ASEAN.

Nhận cập nhật

Nhận bản tin hay hằng tuần? (xem thử)

Chuyên gia viết

Bài viết từ cộng đồng chuyên gia, giảng viên, agency và đối tác của Brands Vietnam.

Influencer Marketing

Nền tảng influencer marketing dẫn đầu Đông Nam Á, đã kết nối +500 nhãn hàng với +10.000 influencers bằng Dữ liệu lớn (Big Data) và Thuật toán thông minh (AI).

Đăng ký sử dụng platform Hiip.Asia
Premier JobsXem tất cả

Tuyển dụng cao cấp từ các đối tác Brand và Agency hàng đầu. Tìm hiểu & Đăng ký

Brand Camp e-Learning

Nền tảng học trực tuyến e-learning và nội dung số về Marketing, Business và Creativity. Sẻ chia Tri thức, Khai phá Tiềm năng.