Startup Edtech Geniebook gọi thành công 16,6 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A

Geniebook, nền tảng học trực tuyến lớn nhất Singapore, đã gọi thành công 16,6 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A từ East Ventures, Lightspeed Venture Partners và một số nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng hàng đầu.

Nhận cập nhật

Nhận bản tin hay hằng tuần? (xem thử)

AI-Based Influencer Marketing Platform

Đơn vị thành viên của Novaon Group.

Nền tảng Influencer Marketing dựa trên trí tuệ nhân tạo với 34.000+ Influencer, 3000+ KOLs, hệ thống đo lường chuyển đổi đơn hàng và tự động hóa Influencer Marketing tiên phong.

Liên hệ Tư vấn
Chuyên gia viết

Bài viết từ cộng đồng chuyên gia, giảng viên, agency và đối tác của Brands Vietnam.

Premier JobsXem tất cả

Tuyển dụng cao cấp từ các đối tác Brand và Agency hàng đầu. Tìm hiểu & Đăng ký

Brand Camp e-Learning

Nền tảng học trực tuyến e-learning và nội dung số về Marketing, Business và Creativity. Sẻ chia Tri thức, Khai phá Tiềm năng.