Nền kinh tế dựa trên ứng dụng “vượt bão” đại dịch – “mở đường” cho tương lai của ngành di động

Trong báo cáo mới nhất, Adjust hợp tác với Facebook để cùng bàn về nền kinh tế vĩ mô của ứng dụng, khám phá tiềm năng tăng trưởng của ngành và những thay đổi lớn diễn ra trong suốt năm 2020. Báo cáo Tăng trưởng Ứng dụng sử dụng dữ liệu đến từ nền tảng Adjust để tìm ra thị trường tăng trưởng nhanh nhất và ngành ứng dụng đang thu về lợi nhuận cao.

Nhận cập nhật

Nhận bản tin hay hằng tuần? (xem thử)

DIGITAL INTERGRATED SOLUTIONS AGENCY

Đơn vị thành viên của Novaon Group.

Agency tư vấn và thực thi chiến lược Digital tổng thể với hơn 800 chuyên gia hàng đầu về Digital tại Châu Á, hơn 90.000 doanh nghiệp ở rất nhiều ngành hàng đã sử dụng dịch vụ.

Liên hệ Tư vấn
Chuyên gia viết

Bài viết từ cộng đồng chuyên gia, giảng viên, agency và đối tác của Brands Vietnam.

Premier JobsXem tất cả

Tuyển dụng cao cấp từ các đối tác Brand và Agency hàng đầu. Tìm hiểu & Đăng ký

Brand Camp e-Learning

Nền tảng học trực tuyến e-learning và nội dung số về Marketing, Business và Creativity. Sẻ chia Tri thức, Khai phá Tiềm năng.