Marketer Khang
Võ Đặng Ái Khang


YouNet Media


PROFILE

Giới thiệu


A dynamic Communication practitioner :)

Liên hệ


YouNet Media
Nữ
Agency
Hồ Chí Minh
http://www.younetmedia.com/

Thông tin khác


Thành viên từ: 05/12/2017 (6 năm 5 tháng)