Marketer Nhi
Lâm Tuyết Nhi

Content Creator


PROFILE

Giới thiệu


Tôi mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm của về Digital Marketing đến với mọi người. Là 1 nhân viên Content Creator có kinh nghiệm tại công ty AdsPlus.

Liên hệ công việc qua:

Mail: [email protected]

Liên hệ


Content Creator
Nữ
Hồ Chí Minh

Thông tin khác


Thành viên từ: 23/03/2022 (2 năm 2 tháng)