Giới thiệu

Tôi mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm của về Digital Marketing đến với mọi người. Là 1 nhân viên Content Creator có kinh nghiệm tại công ty AdsPlus.

Liên hệ công việc qua:

Mail: [email protected]

Liên hệ

Chức vụ

Content Creator |

Thành phố

Hồ Chí Minh