Marketer Trọng
Trần Bình Trọng

CEO
Tmarketing VN


PROFILE

Giới thiệu


- Thạc sĩ Marketing 

- Giảng viên Digitla Marketing - FPT Skillking

- CEO - Tmarketing.vn

Liên hệ


CEO, Tmarketing VN
Nam
Agency
Hồ Chí Minh
https://tmarketing.vn
https://tranbinhtrong.vn

Thông tin khác


Thành viên từ: 19/05/2023 (6 tháng)