Marketer Di
Trần Khắc Di

Industry Practitioner
Me Inc.


PROFILE

Giới thiệu


Một cô bé đam mê marketing và TED đến ngây dại.

Liên hệ


Industry Practitioner, Me Inc.
Khác
Sinh viên
Hồ Chí Minh

Thông tin khác


Thành viên từ: 26/01/2015 (9 năm 4 tháng)