Giới thiệu

Một cô bé đam mê marketing và TED đến ngây dại.

Liên hệ

Chức vụ

Industry Practitioner | Me Inc.

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Sinh viên