Marketer Thủy
Bùi Minh Thủy

Marketing Executive


PROFILE

Giới thiệu


Tôi là Bùi Minh Thủy. Tôi thích viết và chia sẻ về các vấn đề xung quanh Performance Digital và Inbound Marketing.

Liên hệ


Marketing Executive
Nữ
Agency
Hà Nội
http://yeuinbound.com

Thông tin khác


Thành viên từ: 17/04/2017 (7 năm)