Bùi Minh Thủy SEONGON
Marketing Executive
SEONGON - Performance Digital Marketing Agency (based on Google)

Giới thiệu

Tôi là Bùi Minh Thủy, hiện đang là nhân viên Marketing của SEONGON, 1 Performance Digital Agency - chuyên tư vấn và triển khai Digital Marketing (với trọng tâm là Google).

Tôi thích viết và chia sẻ về các vấn đề xung quanh Performance Digital và Inbound Marketing.

Liên hệ

Chức vụ

Marketing Executive | SEONGON - Performance Digital Marketing Agency (based on Google)

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency