T
Phạm Thu TrangPROFILE

Giới thiệu


Hi everyone, I am Trang, I come from Vietnam, now I am living and working as a Marketer in a big Group in US.

Liên hệ


Hiện thành viên thutrang65 chưa có thông tin liên hệ.

Thông tin khác


Thành viên từ: 30/12/2019 (4 năm 2 tháng)