Marketer Sơn
Nguyễn Xuân Sơn

Founder
isharedigital.com


PROFILE

Giới thiệu


isharedigital.com là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam từ 2012. Chúng tôi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Google, bao gồm Đào tạo AdWords, Quản trị tài khoản AdWords.

Liên hệ


Founder, isharedigital.com
0979086817
Nam
Agency
Hồ Chí Minh
https://isharedigital.com/

Thông tin khác


Thành viên từ: 09/06/2016 (7 năm 11 tháng)