Giới thiệu

isharedigital.com là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam từ 2012. Chúng tôi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Google, bao gồm Đào tạo AdWords, Quản trị tài khoản AdWords.

Liên hệ

Chức vụ

Founder | isharedigital.com

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency