Marketer YouNet
SociaLift YouNetPROFILE

Giới thiệu


SociaLift - Nền tảng thống kê, đo lường và đánh giá Influencer với dữ liệu lớn nhất Việt Nam. Sử dụng công nghệ AI tự động phân tích & đánh giá nội dung, cung cấp cho doanh nghiệp những chỉ số giá trị về sức ảnh hưởng của KOLs trong truyền thông & bán hàng - nhằm đưa ra quyết định hiệu quả. 

Được kế thừa từ thành công của social listening về công nghệ thu thập dữ liệu, cũng như kinh nghiệm nhiều năm về phân tích, đánh giá, đo lường insight người dùng, ngành hàng & truyền thông từ Social data của YouNet Group (với YouNet Media và Buzzmetrics), SociaLift hướng đến cung cấp giá trị hữu ích thực sự cho nhãn hàng trong việc lên kế hoạch, thực hiện & quản lý các chiến dịch influencer marketing hiệu quả hơn.

Free Demo tại: http://younetmedia.com/socialift/ 

Liên hệ


https://socialift.asia

Thông tin khác


Thành viên từ: 30/07/2019 (4 năm 8 tháng)