Marketer Chi
Dương Quỳnh Chi

PR Executive


PROFILE

Giới thiệu


 

Liên hệ


PR Executive
Nữ
Agency
Hồ Chí Minh

Thông tin khác


Thành viên từ: 01/12/2021 (2 năm 6 tháng)