Marketer Yến
Phùng Bảo Yến


Younet Media


PROFILE

Giới thiệu


Hiện thành viên phungbaoyen chưa có thông tin giới thiệu về mình.

Liên hệ


Younet Media
Nữ
Agency

Thông tin khác


Thành viên từ: 26/05/2017 (7 năm)